Infrasauna - Liečebné účinky

Infrasauna - Liečebné účinky

 

V poslednom štvrťstoročí vykonávali čínski a japonskí výskumníci rozsiahla bádania, ktorá sa týkala práve terapie infračerveným žiarením. V Japonsku dokonca vznikla Infračervená spoločnosť, ktorú tvorí tímy lekárov a fyzioterapeutov, ktorí vykonávajú v oblasti infračerveného žiarenia hlbší výskum a jednoznačne pozitívny vplyv týchto lúčov na ľudský organizmus potvrdzujú.

 

Najväčší rozvoj po stránke ekonomickej zaznamenali infrasauny ainfralampy s vlnovou dĺžkou o rozsahu 2-25 mikrónov, ktoré sa objavili na trhu predovšetkým v Európe, Austrálii a na Východe. Bolo predaných približne 700 tisíc infrasáun a infralampy pre zdravú regeneráciu tela a ďalších 30 miliónov ľudí pripustilo liečbu infračervenými lúčmi. Nemeckí terapeuti sa nezávisle od toho zamerali na metódu kompletnej liečby ľudského organizmu infračerveným žiarením.
 

Infrasauna - Terapeutické účinky tepla

Nasledujúci súhrn je z knihy: Therapeutic Heat and Cold, 4th edition, ED. Justus F. Lehmann M. D., Williams and Wilkons, Chapter 9, alebo vypísané z ostatných kapitol z tejto knihy.

 


1. Zvyšuje rozťažnosť kolagénových tkanív

 

Ak zahrejeme ľudské tkanivo na teplotu 45 ° C a následne pretiahneme, vystavíme ju neelastickému reziduálnemu predĺženiu o 0,5-0,9%, ktoré trvá aj po ukončení preťahovanie. K tomuto javu však nedochádza za klasické telesnej teploty; pritom 20 naťahovacích sedení môže viesť k predĺženiu dĺžky tkaniva až o 18%.

 

Tento efekt je veľmi dôležitý práve pri práci s kĺbmi, s ligament, šľachami, fasciami a synoviálnymi tkanivami, ktoré boli akýmkoľvek spôsobom poškodené - dôležité je tu prehriatie tkaniva, pretože celý proces preťahovanie je pri teplote 45 ° C pre preťahovanie tkanivo omnoho menej namáhavý než podobné preťahovanie pri klasickej teplote.

 

Vyššie citované experimenty jasne ukazujú, že aplikácia infračerveného žiarenia spoločne s preťahovaním či pohybovým cvičením zaisťuje ďaleko väčšie reziduálne predĺženie tkaniva, než by tomu bolo za klasické telesnej teploty. Toto bezpečné preťahovanie je veľmi dôležité pre profesionálnych športovcov, keďže minimalizuje dobu ich rekonvalescencie po úrazoch na minimum.

 

2. Znižuje tuhosť kĺbov

 

Lekárske výskumy ukazujú zníženie tuhosti kĺbov pri prehriatie tkaniva na 45 ° C až o 20%, týka sa to predovšetkým reumatoidných kĺbov prstov.

 

3. Znižuje svalový spazmus

 

Používaním infračerveného tepla dochádza k znižovaniu svalového spazmu, ak vznikol na základe kostrového, kĺbového či neuropatologického poškodenia. Tohto účinku je zrejme dosiahnuté pôsobením na primárnu aj sekundárnu afferentní nervy a na Golgiho telieska zo strany miechových buniek. Výsledky oboch týchto mechanizmov nám ukazujú, že ich maximálny výkon je možný práve v rozmedzí terapeutickej teploty, ktoré možno dosiahnuť infračerveným žiarením.

 

4. znižuje bolesti

 

Výskumy dokazujú, že teplo znižuje senzitívny prah bolesti priamo na voľných nervových zakončeniach alebo na periférnych nervoch. Jedna dentálna štúdia uvádza príklady opakovanej aplikácie tepla, ktorá nakoniec viedla až k celkovej strate nervovej odpovede na bolesť spôsobenú zubnej dreňou. Je to zrejme spôsobené tým, že teplo môže viesť k zvýšeniu produkcie endorfínov a k uzavretiu tzv. Melzack a Wall spinálnych vrátok - je známe, že oba tieto efekty zmierňujú bolesť.

 

5. Zvyšuje prietok krvi

 

Zahrievanie jednotlivých častí tela má za následok reflexne modulovanú vazodilatáciu vo vzdialených partiách, napriek tomu ale nedochádza k zmene centrálnej teploty tela. Zahrievame ak svaly, zvýši sa prietok krvi tak, ako sme tomu zvyknutí pri cvičení.

 

Zvýšenie teploty spôsobuje aj zvýšenie prietoku krvi a dilatáciu priamo v kapilárach, arteriolách a venulách, dochádza k tomu zrejme pôsobením priamo na ich hladkú svalovinu.

 

Celotelová hypertermia a nasledujúce vyššia teplota telového jadra ešte viac zvyšujú vazodilatáciu, a to aj napriek zníženiu hypotalamu aktivity, ktorá vedie k zníženiu napätia arteriovenóznou anastomózach. Vazodilatácia je tiež vyvolávaná axonálními reflexy, ktoré menia vazomotorickou rovnováhu.

 

6. Rozkladá zápalové ložiská, edémy a výpotky

 

Zvýšené periférne prekrvenie spôsobuje transport potrebný k znižovaniu edémov, čo pomáha zastaviť zápaly, znižuje bolesť a urýchľuje hojenie.


Infrasauna - pasívny kardiovaskulárny tréning

"Mnoho z nás pravidelne behá, aby sme trénovali náš kardiovaskulárny systém, a nie aby sme získali veľké stehenné svaly. Pravidelné používanie kabíny má podobnú kardiovaskulárnu záťaž a môže byť čo sa týka zvyšovania kardiovaskulárnej kondície a spaľovanie kalórií rovnako efektívne ako pravidelné cvičenie."

(Journal of the American Medical Association, 7. augusta 1981)

 


Infrasauny ponúkajú väčšiu možnosť výberu záťaže pri súčasnom kardiovaskulárnom programe a tým umožňujú poskytnúť ľuďom imobilným a všetkým ďalším, ktorí nemôžu podstúpiť cvičebnú záťaž (cvičebné programy), kardiovaskulárny tréning.

 

Hlbokú penetráciou, cca 4 cm do hĺbky, produkovanú infračervenými lúčmi IDS dochádza k efektu prehriatia hlboko vo svalových tkanivách a vnútorných orgánoch. Telo na tento hlboko-hřevný stimul reaguje cez hypotalamicky systém zvýšením srdcového objemu a rytmu. Táto prínosná srdcová záťaž vedie k žiaducemu kardiovaskulárnemu tréningu a zlepšovanie kondície.

 

Lekárske výskumy potvrdzujú, že používanie infrasáun posilňuje kardiovaskulárny kondíciu nasledovne:

 

- telo sa snaží samo seba ochladiť

 

- znateľne zvyšuje srdcový rytmus

 

- zvyšuje srdcový a metabolický výdaj

 

Ako potvrdenie poznatkov o zlepšovaní kardiovaskulárnej kondície môže slúžiť veľký výskum vykonaný NASA na začiatku 80. rokov, ktorý viedol k záveru, že stimulácia kardiovaskulárneho systému infračerveným žiarením bude ideálnym spôsobom, ako trénovať kardiovaskulárnu kondíciu u astronautov počas dlhých vesmírnych letov. Bolo zaznamenané, že počas ohrevu celého tela dochádza ku zvýšeniu prietoku krvi z 5,65-7,91 l / min až na 14,69 l / min.


Infrasauna - ateroskleróza, hypertenzia, koronárne ochorenia

Fínske lekárske výskumy tvrdia, že pravidelné používanie sauny zlepšuje elasticitu a poddajnosť ciev, a to z dôvodu pravidelnej dilatácie a kontrakcie ciev spôsobené práve saunovaním. Nemecké výskumy zase zistili zlepšenie viskozity krvnej plazmy.


Infrasauna - Účinky na imunitný systém človeka

 

MUDr. Paro uvádza, že zvýšenie telesnej teploty vedie u človeka k usmrteniu baktérií a vírusov alebo aspoň, u niektorých druhov, k zastaveniu ich reprodukčného cyklu. Ak je organizmus infikovaný, začnú sa množiť leukocyty, ktoré majú za úlohu infekciu zlikvidovať.

 

Rovnaký efekt môžeme dosiahnuť aj v infrasaune vďaka možným rozsahom infračerveného žiarenia. V rámci prevencie sa odporúča zdržiavať v kabíne najprv krátky časový interval pri nižšej teplote, potom postupne interval predlžovať a teplotu zvyšovať. Pokusy z univerzity v Michigane preukazujú stimuláciu imunitného systému a likvidáciu infekcie.

 

Predovšetkým v počiatočnom štádiu ochorenia, kedy sa choroba ešte plne nerozvinula, sa odporúča včasné prehrievanie a tým likvidácia infekcie tepelným efektom. Ak sú už choroby plne rozvinuté, prehrievanie sa neodporúča, hrozí riziko zásahu do termoregulačných telesných mechanizmov.


Infrasauna - spaľovanie kalórií a kontrola nadváhy

V Guyton”s Texbook of Medical Physiology si dočítame, že na produkciu 1 g potu spotrebujeme 0,57 kcal.

 

"Stredne trénovaný človek môže v infrasaune vypotiť 500 g potu, čím spotrebuje 300 kcal, zhruba ako pri behu na 3,5-5 km. Teplom trénovaný človek môže ľahko vypotiť 600-800 kcal bez akýchkoľvek vedľajších účinkov. Zatiaľ čo pokles váhy spôsobený stratou vody môžeme ľahko dohnať pitným režimom, spálené kcal už do organizmu dodané nebudú. Pretože infrasauna zvyšuje produkciu potu 2-3 x oproti tradičnej saune, myšlienka na zvýšené spaľovanie nadbytočných kcal je veľmi zaujímavá a lákavá. "

 

(The Journal of American Medical Association (JAMA), 7. augusta 1981)

 

Strata kalórií u osoby vážiacej okolo 75 kg pri športovej záťaži v dĺžke 30 min:

 

Maratón 393
Plávanie - kraul 300
Jogging 300
Tenis - rýchla hra 265


Infrasauna - eliminácie toxických látok v tele

Nasledujúci súhrn pochádza zo zdroja: Cline Medical Center, Nanin, Britská Kolumbia, Kanada.

 


Dlhodobým výskumom bolo preukázané, že zloženie potu v klasickej saune z 95-97% tvorí voda. V infrasaune potom len 80-85%, zvyšok tvoria tukové bunky a cholesterol, v tukoch rozpustné jedy, ťažké kovy, kyseliny, sodík a čpavok. Z toho vyplýva, že v klasickej saune sa vylúči potom len 5% škodlivín, zatiaľ čo v infrakabíne 15%.

 

Sauny a parné kúpele boli po stáročia používané na detoxikáciu organizmu. Tradične sa používali pre zlepšenie mentálneho zdravia, zníženie bolesti a pre zvýšenie dlhovekosti. V posledných rokoch bola intenzívne študovaná terapia hypertermiou (potením) a niekoľko výskumov je popísané vo vedeckej literatúre. Počas týchto výskumov bolo zistené, že sauny veľmi znižujú obsah toxických látok v tele.

 

Pri správne hypertermné terapii dochádza k obrovskému vylučovaniu ťažkých toxických kovov, vrátane ortuti, pesticídov a ďalších. Teplo spôsobuje vylučovanie toxínov z buniek. Toxické molekuly sa potom prechodne uschovajú do lymfy. Pretože pot je produkovaný z lymfy, toxíny sa touto cestou dostanú z tela von. Pre tento spôsob vylučovania toxínov nie sú dôležité pečeň a obličky. Z tohto dôvodu dochádza k uľahčeniu ich funkcie a toxíny sú schopné opustiť telo aj pri poruche ich funkcie. Toto môže byť pomoc pre chronicky chorých pacientov, ktorí sú už tak pod veľkým toxickým stresom.


Infrasauna - rastový hormón

Nasledujúci súhrn pochádza zo zdroja: Cline Medical Center, Nanin, Britská Kolumbia, Kanada.

 

Hypertermná terapie ako jedna z mála zvyšuje hladinu rastového hormónu, čo zlepšuje kvalitu ľudských tkanív vrátane svalov.
 

Infrasauna - negatívne elektromagnetické zdroje

Súčasná literatúra, ako napr. Cross Currents od Roberta O. Beckera, M. D., obsahuje detailné informácie, ktoré sa týkajú problematiky vystavenia ľudského organizmu určitým druhom elektromagnetických polí - prostredia pod vedením vysokého napätia, počítačové terminály apod.

 

Japonské výskumy uvádzajú, že infračervené žiarenie pôsobí ako antidotum proti negatívnemu pôsobeniu týchto elektromagnetických zdrojov. IDS bol na prítomnosť týchto toxických elektromagnetických polí testovaný a bol potvrdený ako zdravotne nezávadný. Švédsky národný inštitút pre ochranu proti radiácii dospel k záveru, že žiariče infrasáun nie sú nebezpečné.
Infrasauna - výsledky výskumov

Čínske štúdie potvrdzujú až 90% zvýšenie úspechu liečby, ak pri nej bolo použité infračervené žiarenie.

 

Liečba sa týkala týchto chorôb

 

- poranenia mäkkých tkanív
- bolesť bedier a stehenných svalov, bolesti chrbta
- bolestivá menštruácia
- infekčné ekzémy, neurodermatitída
- hnačka
- pooperačné infekcie
- neurastenie
- cholecystitída
- pediatrická pneumónia
- zápaly panvíc
- periartritída ramenných kĺbov
- obrna faciálneho nervu

 

Japonskí výskumníci, ako je dokladovaná v knihe Infrared Therapy, uverejnili nasledujúce výsledky

 

- u popálenín znižuje bolesť, skracuje dobu hojenia, zanecháva menšie jazvy
- pravidelné užívanie znižuje vysoký krvný tlak, zvyšuje nízky krvný tlak
- u poškodenie mozgu urýchľuje rekonvalescenciu tkaniva po mozgových kontúzie
- u mozgového krvácania urýchľuje a zlepšuje rekonvalescenciu
- zlepšuje krátkodobú pamäť
- lieči rakovinu jazyka
- má neutralizačné efekt u toxických elektromagnetických polí
- urýchľuje hojenie poškodených mäkkých tkanív
- výrazne znižuje bolesť pri chronickej i akútnej artritíde
- výrazne znižuje bolesť pri reumatoidnej artritíde
- v období menopauzy znižuje nervozitu, mrazenie, depresie, točenie hlavy a "zdvíhanie" žalúdka
- znižuje hmotnosť - jednak potením spotrebováva energiu nutnú pre vytvorenie potu, ako priamym vylučovaním tuku

 

Dr. Masao Nakumura z O And P Medical Clinic v Japonsku oznámil veľkú úspešnosť infračervené liečby pomocou infrasauny u týchto chorôb

 

- schiatika
- menopauza
- artritída
- zmrznuté rameno
- reumatizmus
- akné
- gastroenterologickej problémy
- insomnia
- ochorenia uší

 

Japonskí výskumníci všeobecne deklarujú zlepšenie u týchto problémov

 

- menopauza a hypertenzia
- reumatoidná artritída a rôzne typy bolestí
- choroba z ožiarenia a cievnej mozgovej príhody
- hemoroidy a cystitída
- cirhóza pečene a keloidy
- hepatitída, gastritída a astma
- rôzne chronické ochorenia
- vredy dolných končatín, studené končatiny
- benígna prostatická hypertrofia
- bolesti spôsobenej rakovinou, uľahčenie v posledných štádiách bolesti

 

Infračervené žiarenie v infrasaune pozitívne ovplyvňuje aj choroby nosa, uší a krku

 

- krvácanie z nosa
- bolesti v krku
- tinnitus
- chronické zápaly stredného ucha

 

Infračervená terapia (infrasauna) je veľmi vhodná tiež pri ochorení kože

 

- upchaté póry a tvrdá koža
- jazvy a bolesť z popálenín a rán
- napätie kože a žihľavka
- akné, ekzémy a psoriáza
- spálenie od slnka a keloidy
- telesný zápach, zlepšením funkcie kože sa znižuje nepríjemný telesný zápach

 

Všetky nasledujúce diagnózy sú do istej miery spôsobené zlým krvným obehom. Infrasauna zvyšuje periférne prekrvenie, čím môže ovplyvňovať aj zlepšenie zdravotného stavu pri takýchto chorobách

 

- artritída, svalová poškodenie a schiatika
- diabetes, hemoroidy a zápaly žíl
- bolesti chrbta, svalová únava u detí a reumatizmus
- nervová tenzie, neuritída a únava
- bolesti žalúdka, menštruačné kŕče
- dekubity a choroby spojené so znížením periférneho prekrvenia
- pooperačné edémy - je potvrdené zníženie až o 25%


Infrasauna - krása

Infračervené žiarenie má dozaista vplyv aj na "krásu" človeka

 

- zlepšuje prekrvenie kože, čo je podmienku pre jej vzhľad
- čistí kožu do hĺbky, odstraňuje z nej nečistoty a odumreté kožné bunky, čím ju zanecháva mäkkú a hebkú
- zlepšuje elasticitu a napätie kože
- zlepšuje akné, ekzémy, psoriasis, popáleniny, rôzne poškodenia kože
- pomáha hojiť otvorené rany, zmenšuje jazvy
- prehrieva tkanivo do hĺbky, tým pomáha k odstráneniu celulitídy
- používanie infrasauny urýchľuje akýkoľvek program proti celulitíde


Infrasauna - stres

Príjemné prostredie, pokoj a pohoda v infrasaune pomáha odstraňovať stres.

 

Infrasauna predstavuje novú generáciu sáun, keďže pracuje na úplne odlišnom princípe než klasické fínske sauny. Medzi tými, ktorí mali možnosť vyskúšať vynikajúce vlastnosti tohto produktu, boli športovci na olympijských hrách v Atlante v roku 1996, kde bola infrakabína vyhlásená saunou olympijských hier.

 

Pozor! Infrasauna nie je všeliek a nemôže ju použiť ktokoľvek.

 

 

Nežiaduce účinky použitia infrasauny

 

- ak ste chorí, konzultujte použitie infrasauny so svojím lekárom
- ak užívate nejaké lieky, konzultujte s lekárom možnú reakciu lieku na infračervené žiarenie
- neodporúča sa zvýšenie teploty telesného jadra u ľudí s liečbou adrenalínom, systémovým lupus erythematosus alebo so sklerózou multiplex
- teplo sa nemá používať 48 hodín po akútnom poškodení kĺbového puzdra alebo do tej doby, než dôjde k redukcii teploty a opuchu kĺbu; ak sú opuchy kĺbov chronického charakteru, liečba akýmkoľvek zvyšovaním teploty nemusia reagovať práve najlepšie
- intenzívne prehriatie je striktne kontraindikované pri infekciách akéhokoľvek charakteru a v ktoromkoľvek mieste nášho organizmu
- používanie infrasauny nie je vhodné pre tehotné ženy
- kovový materiál, umelé kĺby, kosti a akékoľvek iné chirurgické implantáty všeobecne odrážajú infračervené lúče, preto nie sú týmto systémom zahrievané; avšak je doporučená konzultácia s lekárom pred začiatkom používania infrasauny; samozrejme, ak by sa vyskytli bolesti kdekoľvek blízko implantátu, okamžite saunovanie prerušte
- zahrievanie bedrovej oblasti u žien v menštruačnom cykle môže dočasne zvýšiť ich krvácanie; ak si ich žena tohto efektu vedomá, môže túto dobu bez vysadenia sauny prečkať alebo po tento čas cyklu kabínu vynechať
- človek s hemofíliou alebo inou predispozíciou ku krvácavosti nesmú používať infrasaunu, respektíve akékoľvek iné tepelné procedúry zvyšujúce vazodilatáciu cievneho systému
- ľudia používaním infrasauny nepociťujú bolesť, a ak áno, je používanie nevhodné
- nepokúšajte sa o osobné liečbu akéhokoľvek ochorenia pomocou infrasauny bez konzultácie s lekárom

 

 

Použité zdroje

 

Hupka, J. a kolektiv. Fyzikálna terapia. Martin, Osveta 1993
Jones, S., S., a Bailey, B., K. Sweat your to radiant health. Let”s Live Magasine, June 1994
Weider research group report: Weider”s Muscle and Fitness Magazine, January 1992
Journal of the Medical Association (JAMA), 7. august 1981

 

 

Nastavenie cookies
Cookies

Naše webové stránky používajú súbory cookies, ktoré nám pomáhajú s ich vylepšovaním. Aby sme cookies mohli používať, musíte nám to povoliť. Kliknutím na tlačidlo "OK, súhlasím" udeľujete tento súhlas.

Nastavení OK, súhlasím
×
Nastavenie súborov cookies

Cookies sú malé súbory, ktoré webové stránky (aj tie naše) ukladajú vo Vašom webovom prehliadači. Obsahy týchto súborov sú vymieňané medzi Vašim prehliadačom a našimi servermi, prípadne so servermi našich partnerov. Niektoré cookies potrebujeme, aby sme webová stránka mohla správne fungovať, niektoré potrebujeme k marketingovej a štatistickej analytike. Tu si môžete nastaviť, ktoré cookies budeme môcť používať.

Nezbytné cookies
Nezbytné cookies
Jedná sa o technické súbory, ktoré sú nevyhnutné na správne správanie našich webových stránok a všetkých ich funkcií. Používajú sa okrem iného na ukladanie produktov v nákupnom košíku, zobrazovanie produktov na želanie, ovládanie filtrov, osobného nastavenia a taktiež nastavenie súhlasu s používaním cookies. Pre tieto cookies nie je potrebný Váš súhlas a nie je možné ho ani odstrániť.
Ovplyvňuje funkcie:
  • Konfiguračné cookies
Analytické cookies
Vypnuto Zapnuto
Analytické cookies
Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu nášho webu a našich reklamných kampaní. Ich pomocou určujeme počet návštev a zdroje návštev našich webových stránok. Dáta získané pomocou týchto cookies spracovávame súhrnne, bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétnych užívateľov nášho webu. Pokiaľ vypnete používanie analytických cookies vo vzťahu k Vašej návšteve, strácame možnosť analýzy výkonu a optimalizácie našich opatrení.
Ovplyvňuje funkcie:
  • Google Analytics - analytická návštevnosť
Personalizované cookies
Vypnuto Zapnuto
Personalizované cookies
Rovněž jsme se rozhodli cookie a ďalšie technológie, abychom přizpůsobili náš obchod potřebám a zájmům našich zákazníků a připravili jsme tak pro Vás výhradně nákupní zkušenosti. Vďaka použitiu personalizovaných súborov cookie môžeme varovať vysvetľovanie nežiaducich informácií, ako sú neodhadzujúce odporúčania výrobkov alebo neužitočné mimoriadne ponuky. Navyše nám používanie personalizovaných súborov cookie umožňuje ponúkať Vám doplnky, ako napríklad odporúčania výrobkov prispôsobených vašim potrebám.
Marketingové cookies
Vypnuto Zapnuto
Marketingové cookies
Marketingové (reklamné) cookies používame my alebo naši partneri, aby sme Vám mohli zobraziť vhodné obsahy alebo reklamy ako na našich stránkach, tak na stránkach tretích subjektov. Vďaka tomu môžeme vytvárať profily založené na Vašich záujmoch, takzvané pseudonymizované profily. Na základe týchto informácií nie je spravidla možná bezprostredná identifikácia Vašej osoby, pretože sú používané iba pseudonymizované údaje. Ak nevyjadríte súhlas, nebudete príjemcom obsahov a reklám prispôsobených vašim záujmom.
Ovplyvňuje funkcie:
  • Google Ads